Juf Lydia
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Op deze site kun je allerlei oefeningen kiezen.
Via de paarse boxen in de linkerkolom kun je de werkwoorden oefenen.
Via de rode boxen in de midden- en rechterkolom kun je de spellingcategorieën oefenen.
Veel plezier en succes!
Flitskaarten bij alle CITO-categorieën
Spelling oefenen kan heel leuk zijn.
Hier oefen je je woordpakket of de categorieën met leuke spelletjes!
Je schrijft het woord zoals je het hoort.
Net als bij 'ding dong'.
Korte klank + de ch van lucht.
Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
Daar mag geen g tussen.
Eer-woord: ik schrijf ee.
Oor-woord: ik schrijf oo.
Eur-woord: ik schrijf eu.
Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
Ik denk aan de u.
Ik hoor een t, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven.
Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet schrijven.
Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
Klankgroep is...
Laatste klank is:
2-tekenklank of medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.
Korte klank, dan schrijf ik de * dubbel.
Lange klank, dan gum ik een stukje van de * weg.
Je, tje, pje achter een woord.
Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.
Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk.
Ik hoor de ie, maar ik schrijf de i.
Eerst de komma, dan de s.
Ik hoor de s, maar ik schrijf de c.
Meervoud en lange klank aan het eind: Komma s, behalve bij ee.
Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie.
(Advertentie)
(Advertentie)
Ik hoor de k, maar ik schrijf de c.
Ik hoor ies, maar ik schrijf isch.
Ik hoor ks, maar ik schrijf x.
Ik hoor sj, maar ik schrijf ch.
Ik hoor de t, maar ik schrijf th.
Met een streepje op de é.
Ik hoor oo, maar ik schrijf eau.
Ik hoor oe, maar ik schrijf ou.
Ik hoor zj, maar ik schrijf g.
Ik schrijf de Griekse y.
Puntjes op de …